Nuorten ylityöhaukkujen säännöt

Nuorten ylityöhaukkujen säännöt

1. Nuorten ylityöhaukkuihin voi osallistua koira, joka on syntynyt kulloisenkin kokeen järjestämisvuonna tai kahtena järjestämisvuotta edeltävänä vuonna. Ilmoittautuminen ja ilmoittautumismaksu tulee olla suoritettuna etukäteen.
 
2. Koe alkaa normaalilla HIRV-kokeella ja ylityöosuus alkaa välittömästi normaalikokeen päätyttyä. Jotta koira pääsee kisaamaan ylityöpisteistä, tulee sen työskentelyajan, mukaan lukien normaalikoe, olla vähintään 360 min. Normaalikokeen jälkeen on koiranohjaajalla 30 minuutin ajan mahdollisuus yrittää yhden kerran kutsua koiran pois metsästä, mistä mahdollisesti syntyvä karkko ei riko kohdan 7. sääntöä.
 
3. Nuorten ylityöhaukuissa pisteet lasketaan ao. taulukon mukaan.
Pisteet:
Peruspisteet  1/3 normaalikokeen pisteistä
Ylityöpisteet  TA 300-599  1 pist./ 10 min
  TA 600-  2 pist./ 10 min
Tasatuloksen sattuessa voittaa koira joka tekee pisimmän hirvityöskentelyn. Jos työskentelyaika on sama, nuorin koira voittaa. Mikäli ikäkin on sama, parhaan normaalikokeen tuloksen tehnyt koira voittaa.
 
4. Ylityöosuudella hirvityöskentelyksi katsotaan hirven haukkuminen tai pakenevan hirven seuraaminen, mikä tuomarin on todettava maastossa jälkien tai tutkan avulla.
 
5. Hirvityöskentelyn katsotaan päättyneen, kun koira ottaa yhteyttä ryhmään, lopettaa työskentelyn ja hylkää hirvet, on hirvillä haukkumatta 10 min tai haukkutiheys laskee seisontahaukussa 10 min ajaksi alle 30/min. Ruokailunomaisessa liikkeessä haukkutiheyden laskeminen alle vaaditun ei katkaise työskentelyä.
 
6. Ylityöosuudella maastotuomarilla ja ylituomarilla on oikeus seurata työskentelyä paikanninlaitteella. Ylityöosuus arvostellaan yhdellä maastotuomarilla.
 
7. Ylityöosuudella hirvityöskentelyä tulee seurata riittävän kaukaa, haukun tulee kuitenkin kuulua tuomarille. Karkkojen antaminen ja kaikenlainen koiran avustaminen ylityöosuudella on kielletty. Mikäli näin tapahtuu, työskentelyaika katkeaa siihen kohtaan, jolloin sääntöä on rikottu.