SHHJ:N ALAISTEN ROTUJEN NARTTUJEN IDÄNLOHKOKOKEEN KARSINTASÄÄNTÖ POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI

SHHJ:N ALAISTEN ROTUJEN NARTTUJEN IDÄNLOHKOKOKEEN

KARSINTASÄÄNTÖ

POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI

 

1. KOKEIDEN JÄRJESTÄMISOIKEUS JA JÄRJESTÄMINEN

 

Pohjois-Savon kennelpiirin alueella järjestetään vuosittain yksi (1) Shhj:n alaisten rotujen nartuille tarkoitettu karsintakoe. Koe järjestetään vimeistään yhtä (1) viikkoa ennen piirinmestaruuskoetta. Kokeen järjestelyistä vastaa vuorollaan joku kennelpiirin jäsenyhdistys, kokeen organisoinnista vastaa kennelpiirin hirvijaosto.

 

2. KOKEEN ANOMINEN

 

Koe anotaan omakoira-järjestelmän kautta aikataulun mukaan, kokeen anomisen hoitaa järjestävä yhdistys.

 

3. KOELUOKAT

 

Koe on yksiluokkainen, kokeessa noudatetaan kaikilta osin Suomen Kennelliitto ry 

vahvistamia HIRV-kokeen sääntöjä.

 

4. OSALLISTUMISOIKEUS

 

Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen ja Suomen Harmaahirvikoira järjestön jäsen. Osallistumisoikeus on jokaisella ilmoittautunis hetkellä (viimeinen ilmoittautumis päivä) piirin alueela vakinaisesti asuvalla koiran ohjaajalla/omistajalla. Omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnssa ja koulutuksessa koira on ollut. Useamman omistajan koira osallistuu sen lohkon karsintaan, jonne koira on pääasiallisesti sijoitettuna. Koira voi osallistua  vuosittain vain yhteen lohkon valintakokeeseen.

 

5. KOIRIEN VALINTA KARSINTAKOKEESEEN

 

1. Karsintakokeeseen pääsyyn vaaditaan kuluvalta koekaudelta HIRV 1 tulos, sekä näyttelystä vähintään H (hyvä)

2. Kokeeseen otetaan enintään 20 koiraa, mikäli koiria on enemmän kuin tuo mainittu määrä, valitaan koirat paremmuus järjestyksessä kuluvan koekauden tulosten perusteella, huomioiden myös kokokauden kokeen tulokset.

 

3. Kokeesta valitaan kaksi (2) parasta koiraa tulosten perusteella jatkoon.

 

4. Lisäksi valitsijamies valitsee yhden (1) koiran kuluvan koekauden tulosten perustella, huomioiden myös kokokauden kokeiden tulokset. Koiran omistaja on  velvollinen ilmoittamaan koiransa saavuttamat tulokset valitsijamiehelle.

 

5. Varakoirat nimeää valitsijamies karsintakokeen tulosten mukaan.

 

6. KOKEEN YLITUOMARI

 

1. Kokeen ylituomarin nimeää kennelpiirin hirvijaosto, ellei estettä nimeämisellä ole, nimetään ylituomariksi kuluvan koekauden SHHJ:n alaisten rotujen narttujen vailitsijamies.